KLUBOVÁ výstava II. 2006  
PSI - třída veteránů  

V1 Cedrik od Červené lišky - maj. Bajerová Zuzana
Nejlepší veterán