KLUBOVÁ výstava II. 2006  
FENY - mezitřída  

V1 - CAC Carmen Roborovski - maj. MUDr.Steinbachová