KLUBOVÁ výstava II. 2006  
DÍTĚ a PES - II.kategorie  

3. a 2. místo - Policar Vojtěch a Vít (10 let)