(Vyberte si ze seznamu dokumentů)

   

   STANOVY Bloodhound Clubu CZ, z.s. - soubor stanovyBC2017.pdf
   VÝBOR Bloodhound Clubu CZ, z.s. (seznam členů, adresy a kontakty)
   CHOVATELSKÝ ŘÁD Bloodhound Clubu - CZ
   ZÁKLADNÍ ČLENSKÉ POPLATKY
   KLUBOVÝ ŠAMPION - podmínky pro přiznání titulu

   
    zde si můžete stáhnout nebo vytisnout uvedené dokumenty
    (použijte pravé tlačítko myši a zvolte akci)


   ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA Bloodhound Club - soubor prihlklub.doc (114 Kb)
   STANOVY Bloodhound Clubu - soubor stanovyBC2017.pdf
   CHOVATELSKÝ ŘÁD Bloodhound Clubu - soubor chovrad.doc (25 Kb)
    

    
  PŘEDSEDA
Schwippelová Kateřina  U Mlýna 8, 267 29 Zadní Třebáň
 tel. 257 720 582 - mobil 603 261 210
 e-mail: schwippelova@seznam.cz
  MÍSTOPŘEDSEDA
Svobodová Martina  Malá Bukovina 37, 552 04 Chvalkovice
 tel: 491 491 532 - mobil: 728 832 520
 e-mail: svobodova.martina@tiscali.cz
  PORADCE CHOVU
Dolníčková Zdeňka  Kostelíček 20, 628 00 Brno
 mobil 608 634 643
 e-mail: isebcs@gmail.com
  POKLADNÍK, MATRIKÁŘ
Kopecká Lenka  Horní Podluží 51, 407 57 Horní Podluží
 mobil 728 510 906
 e-mail: roborovski94@seznam.cz
  CHOVATELSKÉ KOLEGIUM
Schwippelová Kateřina U Mlýna 8, 267 29 Zadní Třebáň
 tel. 257 720 582 - mobil 603 261 210
Hegr Klivarová Martina Svratouch 72, 539 42 Svratouch
Kopecká Lenka Horní Podluží 51, 407 57 Horní Podluží
 mobil 728 510 906
Dolníčková Zdeňka Kostelíček 20, 628 00 Brno
 tel. 608 634 643
  VÝCVIKÁŘ PRO SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINU
Lenka Valtová  Minkovická 95
 463 12 Šimonovice - Minkovice
 tel.: 602 213 785
 e-mail: lenka@tohave.cz
  ČLEN VÝBORU
MUDr.Tadeáš Mašlanka  LESNÍ 14, 36235 Horní Blatná
 mobil 604 840 856
 e-mail: stoma-tm@sezmam.cz
  - - - - - - - - - - - - - REVIZNÍ KOMISE - - - - - - - - - - - - -
Kateřina Policarová 
 e-mail: justirag@centrum.cz
  
  
  VÝCVIKÁŘ PRO LOVECKOU UPOTŘEBITELNOST
Iveta Růžičková  Lesní 309, 351 34
 mobil: 775 061 848
 e-mail:  iveta.ruzicka@seznam.cz

  ZPĚT NA ZAČÁTEK    

    
Chovatelský řád vychází z Chovatelského a zápisního řádu ČMKU.
Dále jej upřesňuje v bodech, které jsou ponechány na pravomoci jednotlivých klubů a doplňuje jej o podmínky k udělení chovnosti pro psy plemene Bloodhound.

Podmínky chovnosti
Absolvování chovného svodu po dosažení věku 15 měsíců, do té doby se může chovného svodu zúčastnit, ale bude mu zaznamenán pouze jako svod mladých (neplatí pro chovnost). Skus u chovného psa a feny je nůžkový nebo klešťový. Mohou chybět maximálně 4 zuby ze skupiny P a M. V jedné třetině čelisti mohou chybět maximálně 2 zuby. Po absolvování chovného svodu a absolvování dvou výstav po dosažení věku 12-ti měsíců (MVP, NVP, klubové a speciální výstavy) s oceněním V a VD, po dosažení věku u psa 18 měsíců a u feny 24 měsíců je přidělena chovnost - viz Postup uchovnění psa, feny. Pro založení karty chovného jedince je majitel psa nebo feny povinen poradci chovu doložit tyto doklady:
  - fotokopii průkazu původu
    u psa i feny s potvrzením chovnosti z plemenné knihy
  - 2 x fotografii (1 x ve výstavním postoji, 1 x zepředu)

Zařazování do chovu provádí chovatelské kolegium, kterému předsedá poradce chovu. Na chovném svodu musí být vždy rozhodčí z exteriéru pro plemeno bloodhound. Chovatelské kolegium může udělovat výjimky s tím, že je písemně vymezí, zdůvodní a uchová ve svých zápisech. Pokud je u jedince povolena na jeden vrh výjimka, štěňata z tohoto vrhu musí být předvedena na chovném svodu. O svých rozhodnutích informuje chovatelské kolegium členy klubu formou zprávy ve zpravodaji nebo na členské schůzi, zároveň o své činnosti vede a uschovává zápisy. Chovný svod klub uspořádá nejméně 2x do roka, je možnost provést individuální chovný svod (pouze pro člena BC-CZ), který majitel psa nebo feny zaplatí - info o individuálním svodu u poradce chovu..

Článek č. VII Vrh odstavec 2 chovatelského a zápisního řádu ČMKU se upravuje takto:

  1. Fena, která po předchozím krytí odchovala štěňata, porodila mrtvá štěňata nebo došlo k úhynu štěňat po porodu smí být opakovaně kryta až na druhé hárání po porodu,ne však dříve než po 10 měsících po porodu. V nestandartním termínu hárání lze požádat chovatelské kolégium o vyjádření a povolení výjimky k termínu krytí. Fena smí být kryta max.2x za dva kalendářní roky. V případě nezabřeznutí lze fenu nakrýt následující hárání.
  2. Chovatel - majitel chovné feny je povinen vést knihu odchovů, do které zaznamenává všechny důležité údaje o odchovaných jedincích včetně adres nových majitelů. Majitel psa je povinen vést knihu krytí.

Kontroly vrhů se provádějí dle uvážení poradce chovu, tyto kontroly je chovatel povinen umožnit.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK    

Schváleno členskou schůzí BC - CZ dne 29.4.2017    

  Zápisné100,- Kč
  Roční členský příspěvek500,- Kč
  Roční členský příspěvek rodinného příslušníka250,- Kč

Roční členský příspěvek se platí jednorázově
a to do konce prosince předcházejícího roku,
nejpozději do výroční členské schůze v následujícím roce.

V případě opožděné platby, platí člen znovu zápisné.

Poplatky za inzerci v klubovém zpravodaji a Poplatky za prezentace a inzerci na klubovém webu
- kontaktujte pokladníka a matrikáře pí. Lenku Kopeckou

  CHOVATELSKÉ POPLATKY
  Vystavení krycího listu
  (pro členy Bloodhound clubu sleva 90 procent)
1 000,- Kč
  Chovný svod
  (pro členy Bloodhound clubu sleva 90 procent)
   500,- Kč


BANKAFio banka, a.s.
Číslo účtu2601367640
Kód banky2010
Název účtuBloodhound club CZ, z.s.
Adresa majitele účtuBloodhound club CZ, z.s.
Schwippelová Kateřina
U Mlýna 8
267 29 Zadní Třebáň

Při platbách na běžný účet uvádějte, prosím, jako variabilní symbol vaše členské číslo v BC-CZ, je uvedeno před vaším jménem v seznamu členů BC-CZ (např. 001). V případě, že vám členské číslo ještě nebylo přiděleno,
kontaktujte paní Kopeckou, tel. 728 510 906.

Specifické symboly uvádějte podle rozlišení jednotlivých plateb:

  Zápisné001
  Členský příspěvek002
  Poplatek za vystavení krycího listu003
  Chovný svod005
  Inzerce ve zpravodaji006
  Výstavní poplatky - speciální výstava007
  Výstavní poplatky - klubová výstava008
  Sponzorský příspěvek009
  Inzerce na webových stránkách 010
  Prezentace a fotografie na webových stránkách011


  ZPĚT NA ZAČÁTEK    

    
Podmínky pro přiznání titulu
1. Získání nejméně 50 bodů z výstav, započítávají se i zkoušky BZH, Pb.
2. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout doba nejméně jeden rok a jeden den.
3. Jeden CAC musí být získán na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané Bloodhound Clubem CZ.
4. Z každé výstavy se započítávají body jen z nejvýše dosaženého titulu.
5. Platí i obdoby CACů ze zahraničních výstav (CACA, CWC a podobně).
Bodová tabulka
* BOB, Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy, BZH, Pb .......... 6 bodů
* CACIB, Národní vítěz ...................................................... 5 bodů
* r.CACIB ........................................................................ 4 body
* CAC ............................................................................. 3 body
* r.CAC ........................................................................... 2 body

Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.
Klubový Junior Champion
  Uděluje se psu a feně, kteří získali 4x CAJC,
  z toho minimálně jeden CAJC na Klubové nebo Speciální výstavě
  pořádané Bloodhound Clubem CZ.
  Všechny tituly CAJC musí být získané v ČR
  Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.
Klubový Multi Champion
  Uděluje se psu a feně, kteří mají přiznané šampionáty
  nejméně ze 3 členských zemí FCI
  Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.
Klubový Multi Junior Champion
  Uděluje se psu a feně, kteří mají přiznané šampionáty mladých
  nejméně ze 3 členských zemí FCI
  Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.
Klubový veterán šampion
  Uděluje se psu a feně, kteří získali 4x V1, Nejlepší veterán (mohou být
  získané i na výstavách nižšího typu - krajská nebo oblastní), minimálně
  jednou V1. Nejlepší veterán na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané
  Bloodhound Clubem CZ.Všechny tituly V1 a Nejlepší veterán musí být
  získané v ČR.
  Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.
Klubový šampion práce
  Uděluje se psu a feně, kteří 3x úspěšně složili jakoukoliv zkoušku
  z výkonu.
  Majitel psa musí být v době podání žádosti členem Bloodhound Clubu CZ.


  ZPĚT NA ZAČÁTEK