(Vyberte si ze seznamu)
   

   Seznam chovných psů, kteří jsou v majetku členů BC-CZ

   

   Jak postupovat při uchovnění psa nebo feny (poradce chovu)

   

 Jméno psa majitel
  e-mail
 Armány Tohave Viktor Stara
  Viktor.Stara@seznam.cz
 Arthur Medieval Spirit Andrea Straner
  a.straner@post.cz
 Bedřich z Limadi MUDr.Petr Machek
  andrea.machkova@seznam.cz
 Clodoveo Vascia Zdeňka Dolníčková
  isebcs@gmail.com
 Compas Beránkovi Radek Vařeka
  r.vareka@seznam.cz
 Copper Jahoda Jančík Bohuslav
  bobo1958@seznam.cz
 Edward Horvári Dolníčková Zdeňka
  isebcs@gmail.com
 El´s Easy Quesion
 od Hadího potoka
 MUDr.Hana Steinbachová
  hakola@seznam.cz
 Flessner´s
 International
 Grand Ville
 Hegr - Klivarová Martina
  bloodhound.kvalitne@seznam.cz
 Charles
 z Křivoklátských
 hvozdů
 Ota Beneš
  krivoklatske.hvozdy@seznam.cz
 Krystian
 z Podjeřmanské skály
 Klára Lukášková
  k.lukaskova191@gmail.com
 Marfy Iseb Klára Lukášková
  k.lukaskova191@gmail.com
 Murphy
 Spirit of Bloodhound
 Policarovi Kateřina a Václav
  justirag@centrum.cz
 Rocky
 Spirit of Bloodhound
 Bezpalec Petr
Upozorňujeme majitele psů,kteří úspěšně absolvovali svod a mají splněné podmínky k chovnosti,ale dosud nezaslali poradci chovu potřebné doklady,nemohou být zařazeni do registrace BC.Týká se hlavně psů,u kterých je potřeba zaslat kopii PP s razítkem registrace v plemenné knize ČMKJ,u fen platí nadále možnost zasílat PP na ČMKJ až s hlášením prvního vrhu.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK    

Ivana Přikrylová - poradce chovu    

JAK POSTUPOVAT:

Krok č.1 - Pořídíme si bloodhounda!
Krok č.2 - Dbáme na to,aby z něj vyrostl silný a zdravý jedinec.
Krok č.3 - Zúčastníme se předepsaného počtu výstav
(viz chovatelský řád).
Krok č.4 - Zúčastníme se chovného svodu (věková vymezení viz chovat. řád). Po úspěšném absolvování svodu a při splnění počtu výstav obdržíme od poradce chovu do rodokmenu razítko stvrzující toto úspěšné absolvování.
Krok č.5 - Zašleme poradci chovu kvalitní fotokopii rodokmenu,kopie výstavních posudků (pokud nejsou zaznamenány v rodokmenu) a dvě fotografie psa (ve výstavním postoji).
Krok č.6 - Zašleme originál rodokmenu (vždy doporučeně) na plemennou knihu ČMJ,Praha 1,Jungmannova 25/13 kde zařadí Vašeho psa-fenu do evidence chovných jedinců a ozdobí rodokmen kulatým razítkem plemenné knihy. U fen připouští ČMJ možnost zaslat rodokmen až s hlášením vrhu (rozhodnutí ponecháme na Vás).

Máte v rodokmenu razítko z plemenné knihy? Ověřili jste si zda Vámi zaslané doklady poradci chovu byly doručeny a že je Váš pes zaevidován v registru chovných jedinců klubu?
GRATULUJEME máte chovného psa-fenu.

Upozornění !!!
Vešla v platnost nová vyhláška vycházející z novely Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 77/2004 Sb. Vyhláška je závazná i pro nás a od našeho, v souladu se zněním výše uvedeného zákona ÚKOZem schváleného chovatelského řádu, se liší tím, že stanovuje minimální věk odběru štěňat od feny na 50 dní. Změna je o jeden den věku štěňat, ale je třeba ji dodržovat.
(pozn.Kopecká Lenka)

  ZPĚT NA ZAČÁTEK